• design mét karakter
  • creativiteit
  • persoonlijke service
Welkom » Een logo kiezen » Beeldtaal

Een logo kiezen


Gestaltwetten; eenheid in ontwerp geeft een snelle herkenning

 

Deze wetten ontstonden aan het begin van vorige eeuw door onderzoek van Gestaltpsychologen in reactie op het structuralisme, een stroming waarin complex menselijk gedrag werd ontleed naar afzonderlijke elementen. Gestaltpsychologen lieten dit gedrag juist intact en benaderde dit dan als een eenvoudig geheel. 

Gestalt=eenvoud

 

En die eenvoudigheid maakt ruimte in het brein. De Gestaltwetten toepassen in een logo maakt dat het eenvoudig oogt voor het brein, dus makkelijk te begrijpen. Ons brein zoekt naar de manier om het logo in zijn simpelste vorm waar te nemen. 

Voorbeelden van Gestalt

 

De waarnemingswetten beschrijven hoe gestalten zijn opgebouwd. Het gaat om de wet van nabijheid, de wet van gelijkheid, de wet van de continuïteit, de wet van de geslotenheid en de wet van het gemeenschappelijk lot.

Enkele voorbeelden:

Wet van gelijkheid

Je ziet twee vrouwen die een lange rok dragen. Je denkt "die horen bij elkaar".

Wet van het gemeenschappelijke lot

twee gelijkvormige objecten worden samengevoegd

Wet van voorgrond en achtergrond

Het kunnen onderscheiden van voor- en achtergrond maakt onze waarneming organiseerbaar. Hier kan ook bewust mee gespeeld worden; voorgrond wordt achtergrond en vice versa! Zie de afbeelding hieronder.

Wet van symmetrie 

De gelijke afstand t.o.v. dezelfde elementen, ze werken als soort van spiegelbeeld

Wet van nabijheid 

Elementen die dicht bij elkaar zij gepositioneerd worden als dichtbij geplaatst ervaren.